Privacy policy en cookies De Hardloopwinkel


 

Ga direct naar onze uitleg over cookies

Download hier het privacy statement van De Hardloopwinkel Webshop

Dehardloopwinkel.nl hanteert een strikte privacy policy. Wij nemen jouw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met jouw persoonlijke informatie om. De Hardloopwinkel Webshop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Hardloopwinkel Webshop
Noordbaan 802
2841MG
Moordrecht
0182614600
KvK-Leiden: 27266908
BTW-nummer: NL8132.59.150.B01

Zie ook onze contact pagina

Frank Koevoets is de Functionaris Gegevensbescherming van De Hardloopwinkel Webshop. Hij is te bereiken via frank@dehardloopwinkel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dehardloopwinkel.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dehardloopwinkel.nl verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders en/of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@dehardloopwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Het afhandelen van jouw betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief, als je hiervoor bent ingeschreven. Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Dehardloopwinkel.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Dehardloopwinkel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dehardloopwinkel.nl neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's en/of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van De Hardloopwinkel).

Dehardloopwinkel.nl gebruikt de volgende computerprogramma's en/of -systemen:

CMS systeem, voor het kunnen verwerken en verzenden van een geplaatste order, het versturen van een nieuwsbrief indien aangemeld, het versturen van e-mail aangaande de geplaatste order en een koppeling met de logistieke partner voor het daadwerkelijk kunnen verzenden van de geplaatste order.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dehardloopwinkel.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens.

Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens. 5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die je indient. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen. 7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

 • Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
 • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen
 • Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Dehardloopwinkel.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Hardloopwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dehardloopwinkel.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Dehardloopwinkel.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze link

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de social media bedrijven.

Klik hier voor een volledig overzicht van de Cookies welke door De Hardloopwinkel worden geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Hardloopwinkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand te versturen naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webshop@dehardloopwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dehardloopwinkel.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dehardloopwinkel.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@dehardloopwinkel.nl.

Beveiliging

Dehardloopwinkel.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

TLS (voorheen SSL)

Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC

Zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

DNSSEC

Is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (dehardloopwinkel.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (https://dehardloopwinkel.nl); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Verwerkersovereenkomst

Met alle partijen (hosting, webbouwer) welke toegang hebben tot de server van De Hardloopwinkel is een verwerkersovereenkomst gesloten om eenzelfde mate van veiligheid te garanderen zoals De Hardloopwinkel dit voor je doet.

Wijzigen van deze privacy policy

Dehardloopwinkel.nl houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

 

Cookie informatie

 
Klanten beoordelen ons met een 9,2